Betingelser

Dato for vilkår: 01.01.2017

Disclaimer: These Terms are only written in Norwegian. If you do not understand what is written below, please get someone to explain it for you. If you don't understand the Terms, you are not allowed to register and use Grupwork.

Disse vilkårene for bruk ( "vilkårene") er en avtale mellom deg og Grupwork. Vilkårene regulerer hvordan du kan bruke Grupwork, våre webområder, tjenester og innhold ( "Tjenestene").

Ved å bruke Grupwork godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i noen av vilkårene, kan du ikke bruke Grupwork og tilhørende tjenester. Ved å bruke Grupwork på eller etter datoen når vilkårene ble skrevet samtykker du til vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, bør du slette kontoen før de trer i kraft, siden din bruk av nettstedet og innholdet vil være underlagt gjeldende vilkår.

Hvem kan bruke tjenestene

Grupwork er bare ment for personer 18 år eller eldre. Det er også et krav at du er registrert som student eller elev ved en høyskole eller universitet godkjent av oss. Ved å bruke Grupwork, bekrefter du at du er over 18 år samt at du er student ved en utdanningsinstitusjon for høyere utdanning. Hvis vi oppdager at noen under 18 år og / eller noen som ikke er student ved forhåndsgodkjente utdanningsinstitusjoner, vil vi avslutte kontoen deres , med eller uten advarsel. Filer, innlegg, dokumenter og lignende som personen har produsert og delt vil også slettes.

Deling av innhold og informasjon

Du eier rettighetene til innholdet du oppretter, deler og poster på Grupwork.

Ved å legge ut innhold, gir du oss en ikke-eksklusiv lisens til å publisere det på våre tjenester, inkludert vår rett til å publisere innhold (som lagring, visning, formatere, og distribuere det). Du bekrefter også at du har rett til å dele denne typen innhold, eksempelvis bilder, lydfiler ogvideoer. Ved at du har fått tilgang og rett til å bruke våre tjenester samtykker du at Grupwork kan gjøre det mulig å annonsere på tjenestene. Vi kan også bruke innholdet til å fremme Grupwork, herunder dets produkter og innhold. Vi vil aldri selge innhold til en tredjepart uten din tillatelse.

Du er ansvarlig for alt innhold du poster og deler. Dette betyr at du påtar deg all risiko knyttet til dette , inkludert noen andres tillit til nøyaktighet eller krav knyttet til immaterielle rettigheter eller andre juridiske rettigheter.

Du kan slette innlegg eller kontoen din når som helst. Slettingen kan ta litt tid, men vi vil gjøre det så raskt som mulig. Vi kan ha sikkerhetskopier av dine innlegg og/eller brukerkonto på våre servere i opp til 14 dager etter at du har slettet brukerkontoen din og/eller innlegg. Det kan også oppstå problemer med innhold som du har delt med andre, dette være seg filer, tekst eller kommentarer på andres innlegg. Vi forbeholder oss retten til å la disse innleggene være delt på Grupwork, hvis problemer oppstår. ref. vår ikke-eksklusive lisens til å publisere produsert innhold

Sikkerhet

Vi gjør vårt aller beste for å sikre Grupwork, men vi kan ikke garantere dette. Vi bruker kryptert kommunikasjon hvor dette er mulig, og vi har et krypteringssertifikat som tilsvarer det du vil finne i nettbanken din. Dette er forøvrig ikke noen garanti for at uautoriserte og uønskede personer ikke klarer å oppspore eller gjette passord til brukerkontoer eller tilhørende kontoer

Ved å registrere deg ved Grupwork forplikter du deg til å ikke:

Samle inn innhold eller informasjon fra andre brukere for å utgi deg for å være andre personer

Du skal ikke laste opp virus eller annen skadelig kode på Grupwork med hensikt om å innhente brukerinformasjon, skade andres innhold eller enheter, og/eller gjøre skade på våre servere.

Du skal ikke gjøre noe som kan deaktivere, overbelaste eller svekke driften av Grupwork , for eksempel utføre et tjenestenektangrep (DDOS) eller hindre sidegjengivelser eller annen funksjonalitet .

Du skal holde en vennlig tone og ikke trakassere eller mobbe andre brukere på tjenestene.

Ellers har du forpliktet deg til å være generelt blid og glad, men ikke nødvendigvis tidlig om morgenen etter en lang natt.

Registrering og kontosikkerhet

Vi vil aldri be om mer personlig informasjon fra deg enn vi føler er nødvendig for å kunne levere en god og trygg tjeneste for deg og andre brukere. Du forplikter deg til å oppgi virkelig navn, ditt studiested samt din epost-adresse tilknyttet dine studier. Du forplikter deg også til å ikke utgi deg for å være andre personer, enten hensikten er å innhente informasjon om andre brukere eller å lure andre til å tro at personen du utgir deg for å være produserer innhold og meldinger.

Diverse

Ansvarsfraskrivelse av garanti. Grupwork og tilhørende tjenester leveres som "de er". Du bruker dem på egen risiko og skjønn. Dette betyr at de ikke kommer med noen uttrykte eller underforståtte garantier. Ingen uttrykte ingen underforstått. Ingen implisitt garanti av salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tilgjengelighet, sikkerhet, tittel eller ikke-krenkelse

Ansvarsbegrensning. Grupwork er ikke ansvarlig overfor deg for eventuelle skader som oppstår som følge av din bruk av tjenestene våre. Dette inkluderer også hvis tjenestene er hacket eller utilgjengelig. Dette inkluderer alle typer skader (indirekte, tilfeldige, følgeskader, spesielle eller eksemplariske). Det omfatter også alle typer juridiske krav, for eksempel knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, tort, eller andre tap.